Warszawa - Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy - Strona główna
Nagroda: European Best Destination 2023

Parki i pałace Powiśla

Zapraszamy na wycieczkę wzdłuż Skarpy Wiślanej i położonych na niej pałaców. Z reguły skupiamy uwagę na Trakcie Królewskim. Warto jednak spojrzeć również na biegnącą tuż obok skarpę – naturalny element terenu o walorach krajobrazowych, który przesądził o założeniu miasta. Czasami warto jednak spojrzeć na tuż obok wijący się fantastyczny konglomerat przyrody i budowli, w scenerii kojarzonej z terenami pagórkowatymi. Wszystko razem może przekonać do tezy, iż Warszawa jest piękna swoją różnorodnością, także przyrodniczą.

Na początek zobaczymy ulokowany na niej od strony Wisły Pałac Kazanowskich. Był to niegdyś jeden z najwspanialszych i najbardziej luksusowych pałaców warszawskich, który przepychem przewyższał nawet Zamek Królewski.

Następnie dochodzimy Skarpą do Pałacu Kazimierzowskiego, kiedyś zwanego Villa Regia. Po dojściu do ulicy Tamka, trafiamy na mury ogrodu i klasztoru Szarytek, stanowiące najważniejszy relikt Warszawy epoki jurydyk. Warto obejrzeć teren klasztoru z góry, stojąc na terenie skweru Anki Kowalskiej.

Dalej nasz szlak wiedzie przez park Rydza-Śmigłego do osiedla domków fińskich na Jazdowie. Wybudowane jako tymczasowe zakwaterowanie dla pracowników Biura Odbudowy Stolicy w 1945 roku, przetrwało do dziś i służy m.in. celom kulturalnym.

Autor propozycji trasy i zdjęć: Łukasz Błażejak
Pałac Kazimierzowski przy Krakowskim Przedmieściu, biało-żółta elewacja, czerwony dach.
Parki i pałace Powiśla, fot. Łukasz Błażejak