Warszawa - Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy - Strona główna
Nagroda: European Best Destination 2023

O nas

Stołeczne Biuro Turystyki (SBT) jest jednostką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialną za promocję stolicy jako atrakcyjnej destynacji turystycznej w kraju i za granicą, budowanie marki turystycznej miasta oraz prowadzenie kompleksowej informacji turystycznej dotyczącej Warszawy w celu zwiększenia ruchu turystycznego i tworzenia miejsc pracy w sektorze turystyki.

Do głównych działań biura należą:

 • zbieranie danych i analiza badań dotyczących turystyki,
 • promocja Warszawy w mediach tradycyjnych oraz Internecie poprzez realizację wizyt studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy i blogerów,
 • promocja Warszawy podczas międzynarodowych targów turystycznych oraz imprez promocyjnych,
 • prowadzenie oficjalnego portalu turystycznego m.st. Warszawy oraz profili miasta w mediach społecznościowych,
 • działalność wydawnicza obejmująca materiały informacyjno-promocyjne dotyczące Warszawy skierowane do turystów zagranicznych i krajowych,
 • prowadzenie certyfikowanych punktów Warszawskiej Informacji Turystycznej,
 • realizacja komponentu e-turystyka projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (Virtual WOF).
Go to Warsaw
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się ze Stołecznym Biurem Turystyki za pośrednictwem korespondencji email:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Stołecznego Biura Turystyki zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem, pisząc na adres: Pl. Defilad 1 (X piętro, pok. 1051), 00-901 Warszawa, e-mail lub kontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres e-mail.
 2. Przetwarzamy Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytania (podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w postaci komunikacji z użytkownikami Portalu turystycznego).
 3. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Tobie odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie.
 5. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności