Warszawa - Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy - Strona główna
Nagroda: European Best Destination 2023
Rysunek z zaznaczonymi pomieszczeniami Stołecznego Biura Turystyki, położeniem wind, toalet i wyjść ewakuacyjnych