Warszawa - Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy - Strona główna
Nagroda: European Best Destination 2023

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej znajduje się w XVI-wiecznym pałacu położonym obok Archikatedry św. Jana na Starym Mieście. Założone w 1938 roku, w latach osiemdziesiątych XX wieku było jednym z miejsc, w których wspierana była aktywność opozycyjna wobec systemu komunistycznego w Polsce. W czasie stanu wojennego aktywnie działały tu grupy plastyków, aktorów i muzyków.

Oprócz cennych dzieł sztuki jak oryginalne ryciny Albrechta Duerera z XV wieku czy obrazu Jacka Malczewskiego „Chrystus i Samarytanka” obejrzysz tu kolekcje stylowych mebli, zegarów i portretów z XVIII i XIX wieku, a także pamiątki związane z Janem Pawłem II, księdzem Jerzym Popiełuszko oraz Kardynałem Stefanem Wyszyńskim.

Fasada kamienicy z szerokimi drewnianymi drzwiami. oraz zakratowaną bramą wjazdową. Na filarze przy bramie plakat z napisem MUZEUM ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 80 rocznica otwarcia.
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, fot. Filip Kwiatkowski