Warszawa - Oficjalny portal turystyczny m.st. Warszawy - Strona główna
Nagroda: European Best Destination 2023

Archikatedra Warszawska pw. św. Jana Chrzciciela

Przekraczając próg tej imponującej XIV-wiecznej budowli, wchodzisz do jednej z najważniejszych polskich świątyń. Archikatedra była świadkiem wielu historycznych wydarzeń jak koronacja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku, odbywały się tu również śluby i pogrzeby królewskie. Szczególne znaczenie miał fakt zaprzysiężenia tutaj pierwszej w Europie Konstytucji 3 Maja w 1791 roku.

Podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku katedra była terenem walk, a po jego upadku została wysadzona w powietrze. Zniszczeniu uległo 90% murów. Po II wojnie światowej zrekonstruowano pierwotną formę świątyni, przywracając jej gotycką formę elewacji.

W kryptach Archikatedry zobaczysz grobowce książąt mazowieckich, arcybiskupów warszawskich, ostatniego króla Polski – Stanisława Augusta Poniatowskiego, pierwszego prezydenta Polski Gabriela Narutowicza, pisarza-noblisty Henryka Sienkiewicza oraz muzyka i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego.

Od lipca do września w Archikatedrze odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Organy Archikatedry”.

Stare Miasto, ulica Świętojańska, po lewej stronie Sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Archikatedra Warszawska, jedzie dorożka, spacerują ludzie, słoneczny dzień, lato.
Archikatedra Warszawska pw. św. Jana Chrzciciela, fot. Filip Kwiatkowski